Menu
Your Cart
This is the Header Notice module, use it for promotional or other important messages.

Şartlar ve Koşullar

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "teknoyol.com.tr" olarak anılacaktır) bu siteyi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Site'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu site'de sunulan Teknoyol Teknoloji Ürünleri - Reşatbey Mh. 62018 Sk. Uğur Apt. No: 4/B Zemin Kat Seyhan/ADANA (bundan böyle Artık kısaca "teknoyol.com.tr" olarak anılacaktır)  ve Site'nin yasal sahibi teknoyol.com.tr olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi teknoyol.com.tr'ye aittir. 

1.3. İşbu kullanım koşullarını teknoyol.com.tr gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site 'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi teknoyol.com.tr tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. teknoyol.com.tr bu Site 'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


2. TANIMLAR

2.1. SİTE:  Teknoyol Teknoloji  tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE:  teknoyol.com.tr’ den ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, teknoyol.com.tr 'ye üyelikleri onaylanarak teknoyol.com.tr'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limitet Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üye 'ye verilmez.

2.3. KULLANICI: Teknoyol Teknoloji, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: Üye tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Teknoyol Teknoloji 'ye SMS kısa mesaj göndermesi ile Teknoyol Teknoloji’nin Kullanıcı 'in üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site 'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.6. İÇERİK: Site 'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle teknoyol.com.tr  arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site' in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir


3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Teknoyol Teknoloji’nin, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Teknoyol Teknoloji’nin, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Teknoyol Teknoloji’ye ait teknoyol.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde? Yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi? Borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Teknoyol Teknoloji adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Teknoyol Teknoloji , Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların teknoyol.com.tr tarafından belirlenecek ve Site'  in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. teknoyol.com.tr bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'  de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Site üzerinden, teknoyol.com.tr’ in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında teknoyol.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. teknoyol.com.tr bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, teknoyol.com.tr 'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. teknoyol.com.tr, Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site' ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE? de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve teknoyol.com.tr 'in Site 'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3.Kullanıcı ve üye sitede ki ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, formlardan, Truva atlarından, dialar programlarından spam, veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site' in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı 'in Üye 'in sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye? nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan teknoyol.com.tr sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı 'in ve Üye 'in veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan teknoyol.com.tr sorumlu değildir.

4.4. teknoyol.com.tr, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Site 'i kullanma koşulları ile SİTE 'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site 'i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site 'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site 'in kullanımı ya da Site 'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

teknoyol.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayıteknoyol.com.tr’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların,teknoyol.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin, teknoyol.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. teknoyol.com.tr, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. Site' i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye,teknoyol.com.tr ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder kullanıcı ve üyelerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı teknoyol.com.tr’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu Site' in sahibi teknoyol.com.tr‘ dir. Bu Site 'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site 'in sunumu teknoyol.com.tr in ya da teknoyol.com.tr‘in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site 'deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım-Cide' lasın html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaik imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla teknoyol.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, teknoyol.com.tr hizmetlerini, teknoyol.com.tr bilgilerini ve teknoyol.com.tr’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının teknoyol.com.tr’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve teknoyol.com.tr’in yazılı izni ile mümkündür.

4.8. teknoyol.com.tr, Site üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir teknoyol.com.tr aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak teknoyol.com.tr için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya teknoyol.com.tr’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve Üyelerinin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu Site kullanım koşulları sayesinde  teknoyol.com.tr tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde;teknoyol.com.tr hizmetleri, teknoyol.com.tr bilgileri, teknoyol.com.tr telif haklarına tâbi çalışmaları, teknoyol.com.tr ticari markaları, teknoyol.com.tr ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 


5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

teknoyol.com.tr Site’ye erişilmesi, Site' in ya da Site' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. teknoyol.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site' ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE? nin kullanılması ile teknoyol.com.tr’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


6. DEVİR

teknoyol.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, teknoyol.com.tr işbu ''Web Sitesi Kullanım Koşullarını'' geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, teknoyol.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için teknoyol.com.tr'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi Kullanım Sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. teknoyol.com.tr’in, Kullanıcı ve Üyelerinin in bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi teknoyol.com.tr tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler işbu sözleşme hükümlerini Site' i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. teknoyol.com.tr dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.